חדש מסופרגז
קבלת חשבוניות דיגיטליות דרך הדואר האלקטרוני! הקליקו להצטרפות
חברת סופרגז יוצאת בשירות חדש, המאפשר לך לקבל חשבוניות ישירות לתיבת המייל הפרטית שלך ועוזר לכולנו לחסוך בנייר ולשמור על הסביבה.
קיזוז מע"מ
החל מחשבוניות ספטמבר, לקוח המקזז מע"מ מחשבוניות סופרגז, רשאי לעשות זאת רק לאחר תשלום החשבונית בפועל
סופרגז דורגה במקום הראשון בשירות בשוק הגז
בסקר שבוצע ע"י חברת מרקטסט דורגה סופרגז במקום הראשון בשירות בשוק הגז סופרגז דורגה במקום הראשון בכל המדדים העיקריים: מקצועיות השרות, אדיבות השירות, תמורה למחירים, נכונות להמשיך להיות לקוח, המלצה לחברים. נמשיך לעשות הכול על מנת לתת את השרות הטוב ביותר
הזמנות מיכלים
ניתן לבצע הזמנות גז במיכל באתר 24 שעות ביממה
תשלום במענה קולי ממוחשב
ניתן לשלם חשבונות גז מרכזי באמצעות מערכת מענה קולי 24 שעות ביממה.
איכות
סופרגז הוסמכה לתקן 9001:2000 ISO - תקן לניהול איכות. במבדקים שנערכו על ידי מכון התקנים הישראלי קיבלה החברה ציוני הערכה גבוהים.
בטיחות
סופרגז הוסמכה ע"י מכון התקנים לת"י 18001 - מערכת ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית. חברת סופרגז חרטה על דיגלה את נושא הבטיחות ולפיכך היא חברת הגז היחידה בארץ שעומדת בסטנדרט הבטיחות הגבוה של מכון התקנים הישראלי.
מחמם מים 1 ש"ח ליום
עוברים למחמם המים של סופרגז ב-1 ₪ ליום .לפרטים והזמנות אנא פנה לסניף הקרוב לביתך. המבצע מיועד לצרכני גז מרכזי של סופרגז ובכפוף לתנאי המבצע ,בתוקף עד גמר המלאי
אודות סופרגז

חברת סופרגז מגדולות חברות הגז בישראל, הינה בבעלות "גרנית הכרמל השקעות בע"מ", אחת מחברות האחזקה הגדולות בישראל. סופרגז חברה באיגוד הגז הבינלאומי ומשמשת כספקית הגז הבלעדית של כל כוחות הביטחון בישראל.

סופרגז הוסמכה לתקן- ISO9001:2000 תקן לניהול איכות. הסמכה הינה על כלל פעילויות החברה ובמבדקים שנערכו על ידי מכון התקנים הישראלי קיבלה החברה ציוני הערכה גבוהים.

בנוסף, ספרגז הוסמכה ע"י מכון התקנים לת"י 18001 - מערכת ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית. חברת סופרגז חרטה על דיגלה את נושא הבטיחות ולפיכך היא חברת הגז היחידה בארץ שעומדת בסטנדרט הבטיחות הגבוה של מכון התקנים הישראלי.

>>> המשך אודות סופרגז>>>

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית ת.א. 2319/03 פופיק נ' פזגז בע"מ ואח'

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 3.1.16 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת ד"ר דפנה
אבניאלי) ("בית המשפט"), הסכם פשרה ("הסכם הפשרה"), אשר נחתם בעניין התובענה הידועה כת.א.
2319/03 ("התובענה") לימור פופיק נ' פזגז בע"מ, החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ, סופרגז חברה -
ישראלית להפצת גז בע"מ ודור אלון טכנולוגיות גז בע"מ (לשעבר דורגז בע"מ) (יחד "המשיבות" או "חברות
הגז"). הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם משום הודאה מצד מי מהם
או מי מטעמם בטענה או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה במסגרת הליכי התובענה ובקשת האישור (והליכי
הערעור בהקשרם), והיא נעשית לצורך "קניית סיכון" בלבד.
עיקרי ההסכם

.1 הגדרת הקבוצה צרכנים ביתיים, אשר רכשו בתקופה הקובעת התקופה שבין - - 1.1.1994 לבין31.12.1997 ( "התקופה הקובעת"), דירה חדשה או בית חדש, בבניין חדש או בבית חדש, אשר עובר

לרכישה לא היו מחוברים למערכת גז, ואשר עם אכלוס הדירה או הבית חוברו, במהלך התקופה הקובעת, למערכת גז שצרכה גז מאחת מן המשיבות; וכן צרכנים מסחריים, אשר התקשרו במהלך

התקופה הקובעת בהסכם להספקת גז עם אחת מן המשיבות, והחלו לצרוך גז ממנה במהלך התקופה הקובעת, ואשר עובר לתקופה הקובעת לא צרכו גז כלל ("קבוצת התובעים" וגם "קבוצת הזכאים").

.2 ההטבות המוצעות בהסכם במסגרת ההסכם מתחייבת כל אחת מן המשיבות לאפשר לכל אחד - מחברי קבוצת הזכאים, אשר יפנה למשיבה הרלוונטית במהלך התקופה הרלוונטית (כמפורט להלן),

לקבל לידיו אחת מן ההטבות המוצעות על ידי המשיבות, והכל כפי שיפורט להלן: .2.1 חבר קבוצת הזכאים שיפנה במהלך התקופה המתחילה ביום פרסום מודעה זו ומסתיימת 6

חודשים לאחר מכן (התקופה שמיום 20.1.2016 ועד ליום 20.7.2016 ועד בכלל; "תקופתהפניה הראשונה") יוכל לקבל לידיו, ללא תמורה וללא תנאי, שובר למימוש אחת בלבד מבין

ההטבות שלהלן, לפי בחירתו:

.2.1.1 מתקן בטיחותי להתקנה עצמית לגילוי דליפות גז ("גלאי הגז") או.2.1.2 שובר, המקנה הנחה בסך 200 ש״ח מהתשלום (על פי מחירון המשיבה

הרלוונטית כפי שיתעדכן מעת לעת) עבור קבלת שירות טכני (מסוג השירותים  שאינם בחינם) על ידי טכנאי של המשיבה אשר סיפקה לו גז במהלך התקופה

הקובעת ("שובר ההנחה לטכנאי"). הבחירה בשובר ההנחה לטכנאי אפשרית  רק עבור זכאים שבמועד קבלת הטבה זו צורכים גז מן המשיבה שממנה צרכו גזבמהלך התקופה הקובעת; או

.2.1.3 שובר, המקנה הנחה בסך 200 ש״ח מהתשלום (על פי מחירון המשיבה הרלוונטית כפי שיתעדכן מעת לעת) עבור מוצר מתוך רשימת המוצרים

המוצעים על ידי כל אחת מן המשיבות במסגרת הסכם הפשרה, בכפוף להמצאותם במלאי החברה, ואשר מצורפת כנספח 1 להסכם הפשרה הנמצא

באתר האינטרנט של כל אחת מהמשיבות ("שובר ההנחה למוצר"). .2.2 חבר קבוצת הזכאים שיפנה במהלך התקופה המתחילה בתום תקופת הפניה הראשונה

ומסתיימת 6 חודשים לאחר מכן (התקופה שמיום 21.7.2016 ועד ליום 21.1.2017 ועד בכלל;

"תקופת הפניה השנייה"), ולא לפני כן, יוכל לבחור לקבל הטבה כספית בסך של 150 ש"ח, שישולם לו באמצעות המחאה ("ההטבה הכספית"). ללקוח מסחרי ישולם סך של 150 ש"ח

בתוספת מע"מ כדין, בכפוף לכך שימציא לפני התשלום חשבונית מס כדין, בדרך המפורטת להלן.יודגש כי הפנייה לקבלת הטבה כספית יכולה להיעשות אך ורק במהלך תקופת הפנייה השנייהולא קוד לכן.

גלאי הגז, שובר ההנחה לטכנאי, שובר ההנחה למוצר, וההטבה הכספית יכונו להלן -"ההטבות".

.3 מימוש ההטבות:

.3.1 חבר קבוצת הזכאים, יהיה זכאי לקבל אחת מן ההטבות ואך ורק מן המשיבה הרלוונטית(מבין המשיבות) אשר סיפקה לו גז במהלך התקופה הקובעת. למען הסר ספק, כל חבר

בקבוצת הזכאים רשאי לפנות אך ורק למשיבה אחת, וזכאי לקבל מאותה משיבה הטבהאחת.

.3.2 לצורך מימוש ההטבה, יהא על חבר קבוצת הזכאים לשלוח לחברת הגז הרלוונטית, כמפורטלעיל, למען, כמפורט בסעיף 6 למודעה זו, במהלך תקופת הפניה הראשונה או תקופת הפניה

השנייה, בהתאם להטבה שנבחרה על ידו מבין ההטבות, הצהרה כתובה (אימות בפני עו"ד איננו תנאי לקיומה של ההצהרה) כדלקמן:

.3.2.1 במקרה של זכאים שהם צרכנים ביתיים: כי הוא רכש דירה חדשה או בית חדש ב קופה הקובעת, בבנין חדש או בבית חדש אשר לא היו מחוברים למערכת גז

עובר לאכלוסם, ועם האכלוס חוברו, בתקופה הקובעת, דירתו או ביתו למערכתגז שצרכה גז מחברה שאת שמה יפרט הזכאי. להצהרה יצרף הזכאי העתק שלההסכם לרכישת הדירה או הבית.

אם אין בידי הזכאי העתק הסכם כאמור, יציין בהצהרה כי כך הוא המצב, ויצרף חשבון גז של אותה דירה או בית המתייחס לצריכת גז במהלך התקופה הקובעת,או, לחלופין, יצרף אישור מלשכת רישום המקרקעין או אישור מחברה משכנת,

המעידים כי הדירה או את הבית נרכשו במהלך התקופה הקובעת, על ידי הזכאי.

.3.2.2 במקרה של זכאים שהם צרכנים מסחריים: כי במהלך התקופה הקובעת התקשר בהסכם להספקת גז עם מי מהמשיבות, שאת שמה יפרט הזכאי, והחל

לצרוך ממנה גז במהלך התקופה הקובעת, וכי עובר לתקופה הקובעת לא צרך גז כלל. להצהרה יצרף הזכאי העתק של ההסכם האמור להספקת גז, ואם זה אינו

בידיו, יציין באותה הצהרה כי כך הוא המצב, ויצרף חשבון גז על שם הזכאי המתייחס לצריכת גז במהלך התקופה הקובעת.

בנוסף לאמור לעיל, תכלול כל הצהרה של צרכן ביתי או מסחרי את שם הפונה הזכאי, כתובתו, -מספר תעודת הזהות או מספר ח.פ. שלו, וכן מספר טלפון ליצירת קשר.

.3.2.3 יודגש כי (א) חבר קבוצת הזכאים אשר לא יצרף להצהרה את האישורים הנדרשים לפי סעיף זה, או לא יכלול בה את כל הפרטים המפורטים לעיל, לא

יהיה זכאי לקבלת הטבה כלשהי, ופנייתו תדחה; (ב) חבר קבוצת הזכאים המעוניין לקבל את ההטבה הכספית, יכול לפנות לקבלה אך ורק במהלך

תקופת הפנייה השנייה, כהגדרתה לעיל. פנייה לקבלת הטבה כספית שתתקבל לפני תחילתה של תקופת הפנייה השנייה תחשב כאילו לא

התקבלה, לא תטופל והפנייה תדחה; (ג) ניסיון לקבל הטבה מיותר ממשיבה אחת ישלול את זכאותו של הזכאי לקבלת הטבה על פי הסכם.

.3.2.4 תוך 30 יום מקבלת ההצהרה אצל המשיבה הרלוונטית, תשלח המשיבה לזכאי:

.3.2.4.1 במקרה שהזכאי בחר בהטבה מסוג גלאי גז שובר לקבלת –גלאי גז באחת מסוכנויות או סניפי המשיבה הקרובים ביותר למקום מגוריו או עסקו של הזכאי, לפי העניין, על פי בחירת

הזכאי. מימוש הטבה זו יהיה במהלך תקופה של 4 חודשיםממועד משלוח השובר לקבלת גלאי הגז.

.3.2.4.2 במקרה שהזכאי בחר בהטבה מסוג שובר הנחה לטכנאי –שובר הנחה לשימוש במהלך תקופה של שנה ממועד פרסום הסדר הפשרה, בעת הזמנת שירותי טכנאי מהמשיבה

הרלוונטית. יודגש שוב כי הבחירה בשובר ההנחה לטכנאי אפשרית רק עבור זכאים שבמועד קבלת הטבה זו צורכים גז מן המשיבה שממנה צרכו גז במהלך התקופה הקובעת.

.3.2.4.3 במקרה שהזכאי בחר בהטבה מסוג שובר הנחה למוצר –שובר הנחה למוצר למימוש באחת מסוכנויות או סניפי המשיבה הקרובים ביותר למקום מגוריו או עסקו של הזכאי,

לפי העניין, על פי בחירת הזכאי. מימוש הטבה זו יהיה במהלך תקופה של 4 חודשים ממועד משלוח השובר.

.3.2.4.4 במקרה שהזכאי בחר בהטבה מסוג הטבה כספית במקרה –שהזכאים הם לקוחות פרטיים: המחאה בסך 150 ש"ח לזכאי בלבד, שזמן פירעונה מוגבל לתקופה של לא פחות מ - 60 יום

ממועד הוצאתה. במקרה שהזכאים הם לקוחות מסחריים:לאחר 30 יום מהמצאת חשבונית מס כדין על ידי הזכאי למשיבה הרלבנטית, תשלח המשיבה הרלבנטית המחאה בסך

150 ש"ח בתוספת מע"מ כדין משוכה לפקודת מי שעל שמו החשבונית (ובלבד שהוא הזכאי), ואשר זמן פירעונה מוגבל לתקופה של לא פחות מ - 60 יום ממועד הוצאתה.

.4 עם מילוי התחייבויות המשיבות על פי הסכם הפשרה, יתגבש מעשה בית דין כלפי המבקשת וכל חברי קבוצת התובעים כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות בקשר לתובענה או בקשת האישור.

.5 הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.

.6 הסכם הפשרה המלא, על נספחיו, עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב; אצל ב"כ המבקשים, עו"ד רם דקל בכתובת משרדו רם דקל משרד עורכי דין בשד' רוטשילד -

22 תל אביב; וכן באתר האינטרנט של כל אחת מהמשיבות. כתובות חברות הגז למשלוח ההצהרה על פי הסכם הפשרה: פזגז בע"מ דרך המכבים - 46 , ת.ד 714 , ראשון לציון או פקס: 03-9641195 (יש

לאשר טלפונית את קבלת הפקס בטלפון מספר 03-9688023 ); החברה האמריקאית ישראלית לגז -בע"מ אחד העם - 34 , תל אביב או בפקס 03-5600185 (יש לאשר טלפונית את קבלת הפקס בטלפון

מספר 03-5644222 ); סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ רח' יד חרוצים 36 , ת.ד. 8774 א.ת.

נתניה דרום 42505 , או פקס: 09-8308323 (יש לאשר טלפונית את קבלת הפקס בטלפון מספר 09-8308223 ); דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ המצודה - 29 ת.ד. 106 אזור מיקוד 5819002 , או פקס: 09-7931525 (יש לאשר טלפונית את קבלת הפקס בטלפון מספר 073-2100900 .)

.7 תוכן מודעה זו אושר על ידי כב' השופטת ד"ר אבניאלי והיא מתפרסמת על פי החלטתה.

>>> המשך להסכם הפשרה>>>

סרטון

-------------------------------