שאלות ותשובות
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלות ותשובות

איזה גוף ממשלתי אחראי על אכיפת והתנהלות ספקי הגז?

משרד האנרגיה הוא הגוף הממונה על בטיחות בגז והגוף המפקח והאמון על נושא הגז הביתי. מתוקף סמכותו, משרד האנרגיה מפקח על חברות גז, על מתקני גפ"מ ובדיקת התאמתם לדרישות התקן.
לראש העמוד לראש העמוד

האם ספק גז חייב ברישיון לאספקת גפ"מ?

ספקי גז מחויבים לספק גז בכפוף לרישיון לאספקת גפ"מ.
לחברת סופרגז רישיון ספק גז שהוענק לה בהתאם לחוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט - 1989.
לראש העמוד לראש העמוד

מהו חוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט – 1989?

מטרת החוק להסדיר את רישוי ספקי הגז ואת בטיחות העיסוק בגז. הוראותיו המרכזיות של החוק עוסקות בחובה לבצע בדיקת תקינות למתקן גז של צרכן טרם תחילת אספקת הגז לצרכן
חובת ביצוע בדיקת תקינות תקופתית לכל צרכן גז אחת ל-5 שנים; חובת רישוי של ספק גז; חובה על מי שעוסק בעבודות גז לקבל רישיון לעבודות גז;
חובת עריכת ביטוח חבויות המעניק כיסוי בסכום של לפחות 5 מיליון דולר, אצל מבטח העומד בדרישות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
לראש העמוד לראש העמוד

מדוע חשוב לצרוך גז על ידי ספק גז מורשה?

רכישת גז מספק גז מורשה מבטיחה שהתקנת מערכות הגז ואספקתו ייעשו לפי כל התקנים המחייבים, ומעמידים בפני הצרכן כתובת ומענה במקרים של תקלות לרבות כיסוי ביטוחי.
רכישת גז או התקנת מתקן גז באמצעות גורם בלתי מורשה מסכנת אתכם ואת סביבתכם, ואסורה בחוק.
רכישת גז או שירותים ממתקין או משווק גז פיראטי הינה מסוכנת ולא חוקית!
לראש העמוד לראש העמוד

​מה לעשות בעת חשש לדליפה?

ראשית יש לנטרל את הדליפה באם קיימת. בעמדת מיכלים פרטיים – יש לגשת למיכלים ולסגור את שני המיכלים. לקוח גז מרכזי – יש לסגור את ברז הגז המותקן בתוך הדירה בסמוך לכיירים וכן את הברז בארון המונים הנמצא בדר"כ בחדר המדרגות או בלובי הכניסה. במקביל יש לאוורר את האזור על ידי פתיחת חלונות ודלתות למקסימום האפשרי. יש להימנע מהפעלת מכשירים חשמליים ולהרחיק מקורות חום אפשריים או מקור הצתה אפשרי. על הצרכן לעדכן את נציגי החברה בהקדם על מנת שישלח למקום טכנאי גז מוסמך לבדיקת המערכת. מספרי חרום מפורסמים על גבי חשבוניות הגז של החברה, באתר החברה ובמענה הטלפוני ב- 3114*.
לראש העמוד לראש העמוד

מהי בדיקה תקופתית?

בדיקה תקופתית הינה בדיקה שנערכת אחת לחמש שנים למערכת הגז וזאת בהתאם לדרישות החוק והתקנים המחייבים. הבדיקה הינה ללא עלות ובוחנת את תקינות מערכת הגז, מיקום ברזי הגז ועמדת האספקה וביצוע החלפת צינור גומי. בדיקה תיקנית למכשירים צורכים גז נעשית אחת לחמש שנים או לחילופין, אחת לשנה בהתאם לסוג המכשיר והוראות החוק בעניינו.
לראש העמוד לראש העמוד

איכות הסביבה, האם ניתן לקבל חשבוניות באמצעות דוא"ל?

כחלק מתהליך ייעול וחשיבה אקולוגית, סופרגז פתחה בפני לקוחותיה, הצורכים גז באמצעות מערכת גז מרכזית, את האפשרות לקבל את חשבוניות הגז הדו חודשיות לכתובת מייל שיבחרו. עבור לקוח שהצטרף לשרות, לא תשלח חשבונית בדואר. למען סביבה ירוקה ולהצטרפות, לחצו כאן  
לראש העמוד לראש העמוד

מתי נבצע את הבדיקה התקופתית בטרם חלפו חמש שנים?

באם בוצע שיפוץ באזור בו מותקנים מכשירים צורכי גז ו/או במטבח ו/או באזור עמדת אספקת הגז, יש לבצע בדיקה תיקנית על מנת לוודא כי המערכת נותרה תקינה ועומדת בדרישת תקן 158 כמפורט לעיל. בגין בדיקה זו רשאי ספק הגז לגבות תשלום.
לראש העמוד לראש העמוד

כיצד יכול צרכן לשלם את חשבוניות הגז?

תשלום באחד מהאופנים הבאים הינו ללא חיוב עמלת תשלום:  בכל סניפי סופרגז, באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 3114*,  הוראת קבע באשראי או בבנק,  באתר החברה  , בבנק המזרחי, בבנק הבינלאומי.

לראש העמוד לראש העמוד

רגולציה

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הוא הגוף הממונה על בטיחות בגז והגוף המפקח והאמון על נושא הגז הביתי.

לחברת סופרגז רישיון ספק גז שהוענק לה בהתאם לחוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט - 1989.   

מטרת החוק להסדיר את רישוי ספקי הגז ואת בטיחות העיסוק בגז. הוראותיו המרכזיות של החוק עוסקות בחובה לבצע בדיקת תקינות למתקן גז של צרכן טרם תחילת אספקת הגז לצרכן; חובת ביצוע בדיקת תקינות תקופתית לכל צרכן גז אחת ל-5 שנים; חובת רישוי של ספק גז; חובה על מי שעוסק בעבודות גז לקבל רישיון לעבודות גז; אספקת גז לצרכן בעל חוזה בכתב בלבד (בתוקף להתקשרויות מ – 1.1.2008 ואילך בלבד); חובת עריכת ביטוח חבויות המעניק כיסוי בסכום של לפחות 5 מיליון דולר, אצל מבטח העומד בדרישות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הרישיון של הספק, ויכסה גם תביעות בשל אירועים בתקופת הרישיון שהוגשו לאחר מכן. סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1% מסכום הביטוח לאירוע.

 

תקן 158 הינו התקן הרשמי והעיקרי העוסק בתחום הגפ"מ ובין היתר מגדיר מהם התנאים ההנדסיים להתקנת צוברים ומתקני גז, מרחקי בטיחות נדרשים, אופן ביצוע בדיקות תקניות למערכות גפ"מ וכו'.

מתוקף סמכותו משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים מפקח על חברות גז, על מתקני גפ"מ ובדיקת התאמתם לדרישות התקן.

 

רכישת גז או התקנת מתקן גז באמצעות גורם בלתי מורשה מסכנת אתכם ואת סביבתכם, ואסורה בחוק.

רכישת גז או שירותים ממתקין או משווק גז פיראטי הינה מסוכנת ולא חוקית!

​בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט-1989, ולחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף) התשנ"א-1991, בבית משותף שבו מותקנת מערכת גז מרכזית, רשאים רוב בעלי הדירות המחוברים למערכת הגז, להחליט על החלפת ספק גז בכפוף להסכמה בכתב. לאחר החלפת הספק, לא יהיו בעל דירות הקשורות למערכת רשאים להתקין מתקן גז נפרד לדירתם. ספק הגז היוצא מחויב למכור את צובר הגז לספק הנכנס המעוניין בכך.

אם אתם מחוברים למערכת גז שכונתית הכוללת מספר בניינים, ואינכם מכירים את כל הצרכנים הקשורים אליה, תוכלו לבקש את פרטיהם מחברת הגז.

מחיר הגז-  ​בשנת 1995 הוסר הפיקוח על מחירי הגז, לרבות דמי שימוש קבועים עבור שימוש במערכת גז מרכזית, והם נקבעים כיום בהתאם לשיקולים מסחריים של חברות הגז.

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה, שפורסמו בפברואר 2015, ספקי גז יאפשרו עיון בעלויות ממוצעות של צרכניהם בעבור שירותי גז בתקופה המוגדרת בתקנות.

תשלומים לצרכן המחובר למערכת גז מרכזית -  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים העוסק בתשלומים עבור גז המסופק במערכת מרכזית, מסדיר בין היתר את הנושאים הבאים: ריבית פיגורים על חשבון שלא שולם במועדו, מקדמת מלאי, והסכום שניתן לגבות בעקבות הפסקת אספקת גז בשל אי תשלום החשבון.

מועדי אספקת מיכלי גז (בלונים) לצרכן - צו בדבר שירות אספקת גז קובע כי יש לספק לצרכן מיכל גז תוך 16 ימים מיום הדרישה, כאשר המרחק בין מחסן חברת הגז ובין מקום הצריכה הוא עד 50 ק"מ, ובמקרים אחרים – תוך 21 יום.

בעקבות פתיחת שוק הגז לתחרות, באפשרות כל צרכן לבדוק ולהשוות בין ספקי הגז, ולהחליף ספק גז בהתאם לתנאים המוצעים לו.

לראש העמוד לראש העמוד
במקרה חירום!
עבור לתוכן העמוד